Lesrooster


Maandag

Centrum voor de Kunsten

 

Start nieuwe Seizoen: Maandag 2 Sep 19:30 uur level 1 ( 60 min ) 20:30 uur level 2 ( 60 min )

Dinsdag

De Alkenhorst 

 

Start nieuwe Seizoen:

Dinsdag 24 Sep 19:20 uur level 1 ( 60 min) 20:20 uur level 2 ( 60 min)

Donderdag

Mare Nostrum 

 

Start nieuwe Seizoen:

Donderdag 26 Sep 19:20 uur level 1 ( 60 min) 20:20 uur Show / Level 2 ( 70 min)Rooster vanaf September 2024-2025


Les voorwaarden

 

😊 Lesgeld & Betaling

1.   De betaling van de lessen vinden plaats direct bij inschrijving.

2.   Betaling in termijnen is mogelijk in overleg en bij inschrijving van een seizoencursus.

 

😊 Les gemist

3.   De gemiste les kan ingehaald worden op een andere dag waarin dezelfde cursus wordt aangeboden.

4.   Er vindt geen teruggave van lesgeld plaats voor gemiste lessen.

5.   De gemiste lessen kunnen ingehaald worden indien er op tijd ( min 5 uur voor aanvang van de les)  een afmelding heeft plaats gevonden.

6.   Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald in de lopende cursus/seizoen. Deze kunnen niet worden meegenomen naar een nieuwe cursus/seizoen.

 

😊  Stoppen met de cursus

7.   Bij vroegtijdig stoppen van de cursus vindt er geen terugbetaling van het lesgeld plaats.

De resterende lessen (deze moeten minimaal 3 lessen zijn) worden gedurende 12 lesweken maanden bewaard.  De leerling kan binnen deze 12 lesweken deze kosteloos inhalen.

8.   De cursus is persoonsgebonden en kan alleen door de ingeschreven persoon weer hervat worden.

9.   Opzegging van de cursus kan alleen schriftelijk per e-mail. In geval van geen officiële opzegging vervallen eventueel resterende lessen.

10.              Wil je vroegtijdig stoppen met de cursus en hebt je een termijnregeling of een openstaande rekening, dan dient het opstaande bedrag alsnog te worden voldaan.